Tájékoztatás a környezetvédelmi adatszolgáltatások 2015. január 1-et követő változásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXXVII. törvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet  és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosította a környezetvédelmi adatszolgáltatások eddig megszokott rendjét.
A jogszabályok hatályba lépését követően, 2014. december 15. napjától kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet új KÜJ és KTJ azonosítókat igényelni, meghatalmazást benyújtani, illetve 2015. január 1. napjától változást bejelenteni illetve eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A változásokról az alábbi oldalon tájékozódhatnak részletesen:
http://web.okir.hu/hu/

A benyújtás feltételeiről szóló tájékoztatás:
http://web.okir.hu/hu/cikk/279/

Az adatszolgáltatások kitöltéséhez szükséges keretprogram ÁNYK (Általános nyomtatványkitöltő program), illetve a szükséges nyomtatványok elérhetőek:
http://web.okir.hu/hu/urlapok
Az adatlapok benyújtásának első lépésként a MEGH lapot (Meghatalmazás) kell ÁNYK-n keresztül beküldeniük (a beadványhoz csatolni kell a cégszerű aláírással ellátott MEGH lap szkennelt változatát). Ezt követően van lehetőség az adatszolgáltatások benyújtására. A zavartalan adatszolgáltatás érdekében javasoljuk a meghatalmazások mielőbbi megküldését.
Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.
Üdvözlettel:

Pintér Eszter
igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Felügyelőségen a karácsony napját és az újévet érintő munkaszüneti nap változások kapcsán a munkarend az alábbiak szerint alakul:

2014. 12. 12. péntek: munkanap – csütörtöki munkarend szerint
2014. 12. 13. szombat: munkanap – pénteki munkarend szerint
2014. 12. 24. szerda: pihenőnap
2014. 12. 25. csütörtök: Karácsony
2014. 12. 26. péntek: Karácsony
2015. 01. 02. péntek: pihenőnap
2015. 01. 10. szombat: munkanap – pénteki munkarend szerint

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája 2014. december 12. napján 16 óráig, 2014. december 13. napján és 2015. január 10. napján a pénteki munkarend szerint 9 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket.

Kérem a fentiek szíves tudásul vételét.

Üdvözlettel:

Pintér Eszter
igazgató
TISZTELT ÜGYFELEINK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY
A FELÜGYELŐSÉG ÉS
A ZÖLD PONT IRODA

2014. DECEMBER 12 - ÉN, PÉNTEKEN 9:00 - 16:00 ÓRÁIG,

DECEMBER 13 - ÁN , SZOMBATON 9:00 - 12:00 ÓRÁIG

 

FOGADJA AZ ÜGYFELEKET!

 

 

Budapest, 2014. december 3.

 

                                                                  Pintér Eszter
                                                                      igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. november 14. napján kihirdetésre került a Kormány 279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelete a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

A módosítás következtében a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészült ki:

„(3) Egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására (módosítására, törlésére) irányuló kérelem papír alapon 2014. november 20-ig terjeszthető elő.”

Továbbá, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 18/A. §-sal egészült ki:

„18/A.  § Az  e  rendelet szerint rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek az adatszolgáltatási kötelezettségüket az e rendeletben meghatározottak szerint 2014. november 20-ig teljesíthetik.”

A fenti határidőt követően adatszolgáltatást, illetve azonosítóadat-igénylést – az OKIR rendszerrel kapcsolatban és adatlapon – csak elektronikus úton lehet teljesíteni.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel:
KDV-KTF
Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 120. számában megjelent jogszabály módosítások alapján a 2014. szeptember 5. napjától hatályba lépnek az egyes kormányrendeletek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő deregulációjáról szóló 221/2014. Korm. rendelet és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. Korm. rendelet, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet módosítják és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletet hatályon kívül helyezik.

A fenti kormányrendeletek szerint a hatáskör változás alapján Felügyelőségünk a vízvédelmi hatósági és szakhatósági hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja, amely érinti a folyamatban lévő eljárásokat is.
Ebben a tekintetben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutóda. Székhelye: 1081 Budapest, Dologház utca 1.

A fenti jogszabályváltozások folytán a Felügyelőségnek a jogutód hatóság számára át kell adnia a vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladattal kapcsolatos valamennyi ügyiratot. Az átadás-átvétel a Felügyelőség informatikai rendszerét is érinti, így az iratok fogadása, iktatása sem lehetséges, az ügyintézés szünetel.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája a hatáskör átadás miatt 2014. szeptember 8. napjától 2014. szeptember 12. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni.

Az átadás lebonyolítása a Felügyelőség ügymenetében a 2014. szeptember 8. napjától 2014. szeptember 12. napjáig terjedő időszak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Üdvözlettel:

Pintér Eszter
igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Felügyelőséget is érintően 2014. július 1. napja a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja.

A fentiek alapján a Felügyelőség munkatársai számára 2014. július 1. napja munkaszüneti nap.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája ezen a napon ügyfeleket nem fogad, és telefonos tájékoztatást sem tud adni.

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Üdvözlettel:

Pintér Eszter
igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen 2014. május 29. napján (csütörtökön) 8.00 – 12.00 óra között áramszünet miatt az ügyfélfogadás szünetel.

A Zöld Pont irodában az ügyfélfogadás időpontja aznap 12:00 - 16:00 óráig lesz.

 

Üdvözlettel:
KDV-KTF


Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség igazgatójának családneve a házasságkötésére tekintettel megváltozott 2014. május 17. napjától.

Dolla Eszter (Ráhel) igazgató asszony neve a házasságkötést követően Pintér Eszter (Ráhel), így a fenti dátumot követően minden a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség nevében kiadmányozott iraton a házassági név kerül majd feltüntetésre/aláírásra.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel:
KDV-KTF
Tisztelt Ügyfeleink!

A Felügyelőséget is érintően a központi informatikai rendszerben történt leállás folytán a mai napon a működésben zavarok léptek fel.

A fentiek alapján 2014. március 10. napja a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája az ügyfeleket megszokott rendben fogadja, azonban tájékoztatást csak korlátozott keretek között tud adni.

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Üdvözlettel:

Dolla Eszter
igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Felügyelőséget is érintően a központi informatikai rendszerben történt leállás folytán a mai napon a működésben zavarok léptek fel.

A fentiek alapján 2014. március 7. napja a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája az ügyfeleket megszokott rendben fogadja, azonban tájékoztatást csak korlátozott keretek között tud adni.

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Üdvözlettel:

Dolla Eszter
igazgató
TÁJÉKOZTATÓ

szlovákiai Mohi Atomerőmű telephelyére tervezett folyékony radioaktív hulladéklerakó projekt
Espooi Egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásának keretében szervezett nyilvános fórumról

 

Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma által kezdeményezett, a szlovákiai Mohi Atomerőmű telephelyére tervezett folyékony radioaktív hulladéklerakó projekt nemzetközi környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elbírálására irányuló eljárásban a Vidékfejlesztési Minisztérium – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés c) pontja szerint – nyilvános fórumot szervez, amely

2014. február 21-én 15 órai kezdettel
a Vidékfejlesztési Minisztérium
a 1055 Budapest, Kossuth tér 11. szám alatt található épületének
Darányi Ignác termében kerül megrendezésre.

A nyilvános fórum célja, hogy az érintett terület nyilvánossága (a magyar lakosság, és a környezetvédelmi társadalmi szervezetek) közvetlenül a beruházó képviselőinek tehessék fel a tervezett projekt országhatáron átterjedő környezeti hatásaival kapcsolatos kérdéseiket, illetve kifejthessék véleményüket.
A nyilvános fórumon hozzászólási lehetőséget a helyszínen történő regisztráció során, a hozzászólni kívánó nevének (személynév vagy társadalmi szervezet neve) megadásával lehet szerezni. A hozzászólásokra így sorszám alapján, érkezési sorrendben lesz lehetőség. Amennyiben egy résztvevő több kérdést is szeretne feltenni, akkor ezt már a regisztráció során kell jeleznie, így ennek megfelelő mennyiségű sorszámot fog kapni. Hozzászólási lehetőséget biztosító sorszám megszerzésére a nyilvános fórum alatt is működő regisztrációs asztalnál folyamatosan lesz lehetőség.
A nyilvános fórum tárgyát képező szlovákiai beruházás környezeti hatástanulmányába a http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nemzekozi-kornyezetvedelmi elérési helyen lehet betekinteni.

 

Budapest, 2014. február 4.
TÁJÉKOZTATÓ

 

szlovákiai „új nagykapacitású F&D (aprító és szennyezés-menetesítő) létesítmény építése a V1. sz. (Bohunicei) Atomerőműhöz” beruházás
Espooi egyezmény szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásának keretében megszervezésre kerülő nyilvános fórumról

 

Szlovákia Környezetvédelmi Minisztériuma által a Vidékfejlesztési Minisztériumnak megküldött, a szlovákiai „új nagykapacitású F&D (aprító és szennyezés-menetesítő) létesítmény építése a V1. sz. (Bohunicei) Atomerőműhöz” beruházás nemzetközi környezeti hatásvizsgálati dokumentációja elbírálására irányuló eljárásában a Vidékfejlesztési Minisztérium – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés c) pontja szerint – nyilvános fórumot szervez, amely

2014. február 21-én,
a Vidékfejlesztési Minisztérium
a 1055. Budapest Kossuth tér 11. szám alatt található épületének
Darányi Ignác termében,
15 órai kezdettel kerül megrendezésre.

A nyilvános fórum célja, hogy az érintett terület nyilvánossága (a magyar lakosság, és a környezetvédelmi társadalmi szervezetek) közvetlenül a Beruházó, illetve a hatástanulmány készítő képviselőinek tehessék fel a tervezett beruházással kapcsolatos környezetvédelmi kérdéseiket, illetve kifejthessék véleményüket.

A nyilvános fórumon hozzászólási lehetőséget a helyszínen történő regisztráció során, a hozzászólni kívánó nevének (személynév vagy társadalmi szervezet neve) megadásával lehet szerezni. A hozzászólásokra így sorszám alapján, érkezési sorrendben lesz lehetőség. Amennyiben egy résztvevő több kérdést is szeretne feltenni, akkor ezt már a regisztráció során kell jeleznie, így ennek megfelelő mennyiségű sorszámot fog kapni. Hozzászólási lehetőséget biztosító sorszám megszerzésére a nyilvános fórum alatt is működő regisztrációs asztalnál folyamatosan lesz lehetőség.

A nyilvános fórum tárgyát képező szlovákiai „új nagykapacitású F&D (aprító és szennyezés-menetesítő) létesítmény építése a V1. sz. (Bohunicei) Atomerőműhöz” beruházás környezeti hatástanulmányába a http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/nemzekozi-kornyezetvedelmi elérési helyen lehet betekinteni.

 

Budapest, 2014. február 3.
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

könyvelő
munkakör betöltésére munkatársat keres
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Ellátandó feladatok:
Gazdasági jellegű feladatok ellátása (könyvelői, számviteli feladatok, mérleg, szabályzatok).
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Könyvvezetés, kiemelve az előirányzatok és a személyi juttatások könyvelését és egyeztetését, az évközi beszámolót megalapozó pénzügyi- számviteli feladatokban való részvétel, a beszámoló adatai valódiságának, teljességének és hitelességének biztosítása. A negyedéves mérleg- jelentés és az éves költségvetési beszámoló meghatározott számszaki részének elkészítése. Részvétel a gazdasági szabályzatok kidolgozásában, a kiadási előirányzatok felhasználásával, a készpénzkezeléssel kapcsolatos feladatokban. Az intézményi és a kincstári kiadások és bevételek előirányzata és teljesítése alakulása, egyezőségének biztosítása. A Számviteli Politikában meghatározott és egyéb a vezetői döntéseket alátámasztó eseti számviteli és pénzügyi információ szolgáltatási kötelezettségek teljesítése.
                       
A munkakör betöltésének feltételei:
§         Magyar állampolgárság,
§         Cselekvőképesség,
§         Büntetlen előélet,
§         Középiskola/gimnázium,
§         Költségvetési - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§         Központi közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§         Forrás program felhasználói szintű ismerete,
§       Mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakterületen
Az elbírálásánál előnyt jelent:
§          Felsőfokú képesítés,
§        Egyetemi, főiskolai végzettség esetén közigazgatási szakvizsga megléte
§        Közigazgatási alapvizsga megléte
Elvárt kompetenciák:
§         Kiváló szintű rendszerszemléletű gondolkodás,
§         Kiváló szintű kitartás, jó munkabírás,
§         Kiváló szintű együttműködő és rugalmas személyiség,
§         Jó szintű problémamegoldó képesség,
A benyújtandó iratok, igazolások:
§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a feladást igazoló szelvény
§         végzettséget és egyéb képzettséget igazoló okirat
§         fényképes, részletes szakmai önéletrajz a csatolt Excel formátumban
§         motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az elbírálását követően azonnal betölthető.
Benyújtási határidő: 2014. február 28.
A benyújtás módja:
§     Kizárólag elektronikus úton Majorosné Szabó Zita gazdasági igazgatóhelyettes részére a majorosne@kdvktvf.kvvm.hu E-mail címen keresztül
Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján a 2014. január 1. napjától hatályba léptek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság részére átadta.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., ahol az ügyfélszolgálata jelenleg kialakítás alatt van.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízjogi engedélyezési eljárások során megfizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat is a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 10032000-01712010-00000000 számú számlaszámára kell megfizetni.

A vízkészlet-járulék befizetésére 2014. január 1. napjától a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság 10032000-01712010-30006016 számú számlaszámára van lehetőség.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén állunk szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

Dolla Eszter
igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

A korábban a honlapunkon és ügyfélszolgálati irodánkon közzétett hirdetmény alapján a Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján a 2014. január 1. napjától hatályba lépnek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság részére átadja, és az ezzel kapcsolatos valamennyi ügyirat, eszközök valamint személyi állomány is áthelyezésre kerül, továbbá a 15. § (4) bekezdése szerint a folyamatban lévő hatósági ügyek iratanyagának átadása-átvétele 2014. január 6-ig történik meg.

A hatáskör átadással járó ügyirat átadás-átvétel lebonyolítása 2014. január 6. napjáig a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája az ügyirat átadás és költözés elhúzódása miatt a korábban közzétett hirdetményhez képest várhatóan 2014. január 6. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni.

Esetlegesen felmerülő kérdések esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre.

Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Üdvözlettel:

Dolla Eszter
igazgató
Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Közlöny 211. számában megjelent jogszabály módosítások alapján a 2014. január 1. napjától hatályba lépnek azok a kormányrendeletek, amelyek a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatásköröket módosítják.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján 2014. január 1. napjától az elnevezésünk módosul Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján Felügyelőségünk a vízügyi hatáskörökben a feladatellátást jogutódlással a jogutód szervezet részére átadja. A vízügyi hatáskör változással érintett hatósági ügyeket a mellékelt listában találhatják meg, amely érinti a folyamatban lévő eljárásokat is.

Ebben a tekintetben a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutóda. Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

A fentiekben részletezett jogszabályváltozások folytán a Felügyelőségnek a jogutód hatóság számára át kell adnia a vízügyi hatáskörrel kapcsolatos valamennyi ügyiratot, eszközöket valamint a személyi állományt is. Az átadás-átvétel a Felügyelőség számítógépparkját és szerverét is érinti, így az iratok fogadása, iktatása sem lehetséges, az ügyintézés szünetel.

Az átadással járó költözés lebonyolítása a Felügyelőség ügymenetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a Felügyelőség Ügyfélszolgálati Irodája a hatáskör átadás és költözés miatt 2013. december 20. napjától 2014. január 2. napjáig ügyfeleket nem tud fogadni. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Bármilyen felmerülő kérdésük esetén telefonos vagy e-mail útján történő megkeresésre állunk szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

Dolla Eszter
igazgató
Tisztelt  Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. közleménye szerint hálózat karbantartási munkálatok miatt a Felügyelőség működését is érintő áramszünet lesz az alábbi időszakokban és helyeken:

2013. október 17. napján, csütörtökön 11:00-16:30 óra között a Felügyelőség Rákóczi út 41. szám alatti épületében, amely a Felügyelőség Szakhatósági, Levegőtisztaság- és zajvédelmi, valamint Felügyeleti Osztályát és Adatfeldolgozó Csoportját érinti. Az áramszünet idején az érintett irodák zárva tartanak.

2013. október 28. napján, hétfőn 08:00 óra és 12:00 óra között a Felügyelőség Nagy Diófa u. 10-12. szám alatti épületében, amely elsősorban a Felügyelőség Környezetvédelmi Engedélyezési, Természetvédelmi, Vízminőségvédelmi, Vízépítési, Végrehajtási és Közgazdasági Osztályát, valamint az Igazgatási Jogi Titkárságot és a Zöld Pont Irodát érinti. Az áramszünet ideje alatt az érintett irodák és a Zöld Pont Iroda zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Tisztelt  Ügyfeleink!

A környezetvédelmi hatósági eljárások egyszerűsítése során az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében létrejött új eljárási és folyamatleírások elérhetővé váltak a Vidékfejlesztési Minisztérium által üzemeltetett honlapon.

Az egyes ügytípusokra vonatkozó leírások elérhetők a www.folyamatokegyszeruen.hu weboldalon, amelyet a linkre kattintva érhet el.Tisztelt  Ügyfeleink!

A hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos változásokról szóló fontos új információk az alábbi linken érhetők el.Tisztelt  Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk a T. Ügyfeleket, hogy a 2013. augusztus 27. napján megjelent 140. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, amely jelentős változásokat tartalmaz a hulladékjegyzék főcsoportjainak megnevezése tekintetében, valamint a hulladékjegyzék főcsoportjait, alcsoportjait es az egyes hulladéktípusokat illetően.

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon, azaz 2013. szeptember 4. napján lép hatályba.


TISZTELT ÜGYFELEINK!

Az egynyári öntözéssel kapcsolatos FONTOS tájékoztató az alábbi linken érhető el!
TISZTELT ÜGYFELEINK!

ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET,
HOGY A FELÜGYELŐSÉG ÉS A ZÖLD PONT IRODA

2013. JÚLIUS 1- JÉN (HÉTFŐN)
ZÁRVA TART,
a 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2)
bekezdésben megállapított

KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI NAP ALKALMÁBÓL.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Budapest, 2013. június 26.

Tisztelt  Ügyfeleink!

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatja ügyfeleit, hogy a talajvízből történő mezőgazdasági célú öntözési tevékenységre vonatkozó jogszabályok módosítása várható, az ügyfelekre nézve kedvezőbb szabályok megalkotásával, amelyek a folyamatban lévő ügyekre is kihatással lehetnek. Fentiekre tekintettel az ilyen vízilétesítmények engedélyezésével kapcsolatban hivatalból indult és folyamatban lévő eljárások során Felügyelőségünk egyrészt a vonatkozó jogszabályok, másrészt a módosító jogszabályok hatályba lépésére irányadó szabályok figyelembe vételével jár el.
Tisztelt  Ügyfeleink!

A Felügyelőség tájékoztatja Önöket, hogy 2013. január 1-jén hatályba lépett az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.), mely az új építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárási szabályokat tartalmazza, bevezeti az elektronikus ügyintézést és létrehozza az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszert (ÉTDR).

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadás iránti kérelem benyújtásával kapcsolatosan a Felügyelőség az alábbiakról tájékoztatja Önöket:
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. hatályba lépésével megszűnt annak a lehetősége, hogy az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadás iránti kérelmet a Felügyelőségen nyújtsák be.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szakhatósági eljárásra vonatkozó részéhez (44. – 45. §) tartozó kommentár tartalmazza, hogy külön törvényben vagy kormányrendeletben kell rendezni az előzetes szakhatósági állásfoglalás feltételeit és adott esetben speciális szabályait. A külön jogszabály ebben az esetben a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend., melynek 2. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtását megelőzően … az építtető az építésügyi hatósághoz benyújtott külön kérelmére, az abban kérelmezett időtartamra előzetes szakhatósági állásfoglalások összegyűjtése és előzetes tárolása céljából a kérelmező részére az ÉTDR elektronikus gyűjtő tárhelyet biztosít.”

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem benyújtásának előfeltételeként tehát az elektronikus gyűjtő tárhely biztosítását kell kérelmezni az építésügyi hatóságnál, majd  a Felügyelőséghez intézendő kérelmet az ÉTDR-en keresztül lehet benyújtani.

Az új eljárási szabályokról, elektronikus ügyintézésről és az ÉTDR működéséről további tájékoztatás az alábbi linkeken érhető el:
http://www.e-epites.hu/
http://www.e-epites.hu/etdr
Tisztelt  Ügyfeleink!

A Közép – Duna – völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zöld Pont Irodája (Ügyfélszolgálat) 2012. december 14. napja és 2013 január 1. napja között az alábbi nyitvatartási időben fogadja Önöket:

2012. december 14. (péntek): 9.00 – 16.00 óráig

2012. december 15. (szombat): 9.00 – 12.00 óráig

2012. december 20. (csütörtök): 9.00 – 12.00 óráig
(műszaki ok miatt)

2012. december 24. (hétfő) -
2012. december 26. (szerda): ZÁRVA

2012. december 27. (csütörtök): 9.00 – 16.00 óráig

2012. december 28. (péntek): 9.00 – 12.00 óráig

2012. december 31. (hétfő): ZÁRVA

2013. január 1. (kedd): ZÁRVA

Budapest, 2012. december 6.

 

Tisztelt  Ügyfeleink!

A Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zöld Pont Irodája (Ügyfélszolgálat) 2012.november 30. és december 1. napján az alábbi nyilvántartási időben fogadja Önöket:

2012.november 30-án: (pénteken): 9.00-16.00 óráig.
2012. december 1-én (szombaton): 9.00-12.00 óráig


Tisztelt  Ügyfeleink!

A Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zöld Pont Irodája (Ügyfélszolgálat) 2012.október 26. és 27. napján az alábbi nyilvántartási időben fogadja Önöket:

2012.október 26-án: (pénteken): 9.00-16.00 óráig.
2012. október 27-én (szombaton): 9.00-12.00 óráig


Budapest 2012. október 24.Tisztelt Ügyfeleink!


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. szeptember 13-án és 14-én az informatikai rendszer átmenetileg meghibásodott. Az üzemzavar időtartama 2 nap. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdés g) pontja alapján ezen időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Dolla Eszter
igazgatóTisztelt  Ügyfeleink!

A Felügyelőségen hatályba lépett a konzultációs szolgáltatás igénybe vételének rendjéről szóló 4/2012. számú Igazgatói Utasítás melynek szövegét az alábbi linken tekinthetik meg.


TISZTELT ÜGYFELEINK!

 

A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG AZ ALÁBBIAKRÓL ÉRTESÍTI ÖNÖKET:

 

2012. június 1. munkaidő végétől 2012. június 10-ig a Felügyelőség 1072 Budapest Nagy Diófa u. 11. szám alatti épületből kiköltözik. Ez idő alatt a Zöld Pont Irodánk a 1072 Budapest Nagy Diófa u. 10-12. szám alatt, valamint a telefonos ügyfélszolgálatunk (06-1-478-4400) – beleértve a rendkívüli események bejelentésére szolgáló ügyeleti telefont is (+3630-200-9561) - mũködni fog, azonban ügyintézői személyes, valamint telefonos félfogadás nem lesz. A beadványok, kérelmek érkeztetésében, fogadását a költözés nem érinti.
Az ügyintézési határidők a költözés időtartama alatt nyugszanak (Ket. 33. § (3) bekezdés g) pont).

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!Teszedd e-mail


TISZTELT ÜGYFELEINK!

Nem okoz fennakadást a légszennyezettség mérésében az informatikai karbantartás

2011. december 5. 12:06

A Vidékfejlesztési Minisztérium informatikai rendszerének karbantartása miatt az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatait 2011. december 9. 14 óra és 2011. december 11. 18 óra között nem lehet majd elérni az interneten keresztül.

A karbantartástól függetlenül a mérőállomásokat üzemeltető Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek ebben az időszakban is folyamatosan figyelik a levegőminőségi adatok alakulását, és szmoghelyzet esetén hagyományos módon, telefonon vagy faxon tájékoztatják az adott önkormányzatokat a légszennyezettségi adatokról. A kellemetlenségért elnézésüket kérjük.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)  

 

 

TISZTELT ÜGYFELEINK!

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Zöld Pont Irodája 2011. október 31. napja és november 5. napja között az alábbi nyitvatartási időben fogadja Önöket:

 

2011. október 31-én (hétfőn): ZÁRVA
2011. november 1-jén (kedden): ZÁRVA
2011. november 2-án (szerdán): 900- 1600 óráig
2011. november 3-án (csütörtökön): 900- 1600 óráig  
2011. november 4-én (pénteken): 900- 1600 óráig
2011. november 5-én (szombaton): 900- 1200 óráig

 

Budapest, 2011. október 26.

Tájékoztatás jogszabályváltozásról

A Felügyelőség tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2011. szeptember 15. napjával a Felügyelőség eljárásaira vonatkozó alábbi jelentősebb jogszabályok kerültek módosításra*:

  • a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet,
  • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet,
  • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletet, valamint
  • a felügyelőség szakhatósági eljárását szabályozó további kormányrendeletek.

A jogszabály-változtatások az Európai Unió elvárásainak megfelelően arra irányulnak, hogy a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára azon tervezett tevékenységek esetében is sor kerülhessen, amelyek a Felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek (314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 3. sz. melléklet) közé tartoznak, azonban nem érik el az azokra vonatkozóan ott meghatározott küszöbértéket, vagy a tevékenységre megállapított feltétel nem teljesül.
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálata a környezethasználó által benyújtott, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján történik.
Ha a felügyelőség más hatósági, vagy szakhatósági eljárásában megállapítja, hogy a fenti esetkörbe tartozó tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, azok megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.

A fenti jogszabályváltozásokhoz kapcsolódóan szintén módosult, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklete VI. pont 15.3., 15.4. alpontjában foglaltak szerint a környezeti hatások jelentősége vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja a felügyelőség szakhatósági eljárásában 133 000 Ft.

A módosításokat a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni

* A módosításokról a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet, és a 38/2011. (V. 18.) VM rendelet rendelkezett.

 

 

TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért!
Tájékoztató E-PRTR jelentés köteles ügyfeleink részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (továbbiakban: E-PRTR rendelet) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetői éves adatszolgáltatásra kötelesek.

Az éves jelentést a 2011. január 15-én hatályba lépett, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 31.§ is előírja.

Az Lr. 31.§ (1) bekezdése szerinti alapbejelentést az Lr. 4. számú melléklete szerinti adattartalommal, a még be nem jelentett légszennyező források esetében első alkalommal 2011. március 31-ig kell megtenni, Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás (LAL) adatlapokon a területileg illetékes Felügyelőség felé.

Az Lr. 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés határideje a tárgyévet követő év március 31-e. A 2011. évben alapbejelentést tett üzemeltetők első éves jelentésének határideje ennek megfelelően 2012. március 31.

Az E-PRTR rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre vonatkozó Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás (LAL) adatlapok és a Kitöltési Útmutató, valamint az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez szükséges LM adatlapok és a Kitöltési Útmutató elektronikusan elérhetők a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján a letölthető nyomtatványok menüpontban.

Állattartó telephelyekre vonatkozó előírások:

Mivel az E-PRTR rendelet és az Lr. alapján az állattartó tevékenység esetén diffúz forrásnak minősülnek az istállók/ólak és trágyatárolók, azokat szintén be kell jelenteni LAL adatlapokon, ha az eddig még nem történt meg. A benyújtandó adatlapok az alábbiak:

Borítólap (LAL/BORÍTÓ)
Telephelyi adatlap (LAL/TH)
Technológia adatlap (LAL/T)
Forrás adatlap (LAL/F)
Berendezés adatlap (LAL/B)
Kibocsátási adatlap (LAL/K)
Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja (LAL/TB)

Néhány észrevétel a LAL adatlapok kitöltéséhez:

Borítólap (LAL/BORÍTÓ)
Érvényességi időpont: 2011. január 15. (Lr. hatályba lépése)
Azok az üzemeltetők, akik pontforrás üzemeltetéséről LAL adatszolgáltatást már tettek, a jelentés típusához -V (változásjelentés)-t szerepeltessenek, egyébként a jelentés típusa: A (Alapbejelentés).

Technológia adatlap (LAL/T)
Az alábbiak megadása javasolt:
A telephely állattartása egy technológiaként jelentendő be.
A technológia típusa: 1 (Általános)

A szakágazati besorolást az alábbi kódok szerint kell megadni:

Szakág Szakágnév
0123 Sertéstenyésztés
0124 Baromfitenyésztés
0125 Egyéb állatok tenyésztése

Nemzetközi besorolása: 0406 (Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok) HÉ besorolása: 2000

9. Technológia mértékadó teljesítménye
Az állattartó telep engedélyezett létszáma (férőhely kapacitás)
10. Mértékegysége: „férőhely&rdquo

A többi mező üresen hagyható, vagy értelemszerűen kitölthető.

Forrás adatlap (LAL/F)
A telephely állattartása egy forrásként jelentendő be:
2. Forrás típusa: D (diffúz forrás) + számjegy
5. Forrás magassága: 0 m
6. A forrás kibocsátó felülete: istállók, ólak, trágyatárolók összegzett alapterülete a telephelyen. A terület nagysága 8 egész számmal megadható.

Berendezés adatlap (LAL/B)
Mivel a telephely állattartása egy technológiaként jelentendő be, elégséges egy „E&rdquo jelű +számmal ellátott, „Egyéb&rdquo megnevezésű berendezést bejelenteni.

Kibocsátási adatlap (LAL/K)
1.-6. mezőt kell kitölteni
4. Forrásazonosító: D és a LAL/F lapon szereplő forrás sorszáma
5. Szennyező anyag azonosítója és 6. Szennyező anyag megnevezése

6 Ammónia
100 Metán

7. mező üresen marad

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja (LAL/TB)
1.-5. mezőt kell kitölteni
A berendezéshez a LAL/B lapon megadott „Egyéb&rdquo berendezés azonosítóját kell megadni.

A bejelentéshez kérem, hogy csatoljanak egy helyszínrajzot, amelyen a diffúz források beazonosítható módon fel vannak tüntetve. Kérem, vegyék figyelembe a környezethasználati engedélyhez vagy egységes környezethasználati engedélyezéshez benyújtott dokumentáció jelöléseit, megnevezéseit.

Az állattartó telepek diffúz kibocsátásának éves jelentéséhez szükséges LM/DF3 - Diffúz forrás E-PRTR adatlap, valamint az adatok számításához szükséges számlálótábla elektronikusan szintén elérhető az alábbi helyeken:

  • a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján a letölthető nyomtatványok menüpontban, vagy
  • a hazai PRTR adatokat tartalmazó honlap letöltések menüpontjában.
Bankszámlaszám változás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felügyelőségünk Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01850729-00000000 számú KÖVICE számlája megszűnt.

A továbbiakban a VKJ-val kapcsolatos befizetéseket (esedékes járulékok,     VKJ kötelezettség elmulasztása esetén kirótt mulasztási bírságot, adóbírságot, kötelezést) a Budapesti Felügyelőség központosított bevételek beszedése célelszámolási forintszámlára kell teljesíteni, melynek számlaszáma 10032000-01711806-31000006.

!!! Az igazgatási szolgáltatási díjat továbbra is a szokásos 10032000-01711806-00000000 szálmlaszámra kérjük befizetni !!!

Üdvözöljük a
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Felügyelőség honlapján!

Oldalainkon megismerheti a Felügyelőség működését, tevékenységét, pályázati lehetőségekről olvashat, információkat szerezhet Zöld Pont Irodánkról.

Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Posta cím: 1447 Budapest, Pf.: 541.
Telefon: 1/478-44-00
Fax: 1/478-45-20Nemzeti Együttműködés Politikai nyilatkozata


Tisztelt  Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. közleménye szerint hálózat karbantartási munkálatok miatt a Felügyelőség működését is érintő áramszünet lesz az alábbi időszakokban és helyeken:

2013. október 17. napján, csütörtökön 11:00-16:30 óra között a Felügyelőség Rákóczi út 41. szám alatti épületében, amely a Felügyelőség Szakhatósági, Levegőtisztaság- és zajvédelmi, valamint Felügyeleti Osztályát és Adatfeldolgozó Csoportját érinti. Az áramszünet idején az érintett irodák zárva tartanak.

2013. október 28. napján, hétfőn 08:00 óra és 12:00 óra között a Felügyelőség Nagy Diófa u. 10-12. szám alatti épületében, amely elsősorban a Felügyelőség Környezetvédelmi Engedélyezési, Természetvédelmi, Vízminőségvédelmi, Vízépítési, Végrehajtási és Közgazdasági Osztályát, valamint az Igazgatási Jogi Titkárságot és a Zöld Pont Irodát érinti. Az áramszünet ideje alatt az érintett irodák és a Zöld Pont Iroda zárva tartanak, az ügyfélfogadás szünetel.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!Bezár X